pondělí 20. října 2014

Prashanti de Jager 27. - 30. 11. 2014 v ašrámu ve Žďárci u Skutče

V É D S K ¯ S P O L E K K A I L A S H www.kailashvedicguild.com

N A V A R A T R I aneb DEVĚT NOCÍ BOHYNĚ
SEZÓNNÍ OČISTA K OZDRAVENÍ A POSÍLENÍ TĚLA I DUŠE
27. - 30. 11. 2014 v ašrámu ve Žďárci u Skutče
Poznáme jednu z nejúčinnějších jogínských očistných technik Navaratri - tradiční sezónní
pravidla a návody upravená charakteru doby a člověka tak, aby vyhověly současnému
modernímu životu.
NAVARATRI se jako 9 denní očista dodržuje tradičně dvakrát do roka při rovnodennosti – my se
setkáme v době začátku doby adventu a připravíme se tak prakticky na průběh svátků vánočních.
Navaratri nám nabízí správný kontext pro všechny ostatní typy detoxikací. Tento pobyt vás vybaví
základními protokoly a jejich principy, na jejichž základě můžete sami zvládnout vaši vlastní
očistu do takové hloubky, která vám vyhovuje, a zároveň mít na mysli zásadní ač zdánlivě
pozapomenutý koncept, kterým je regenerace a následné oživení. To je cílem tohoto semináře.
Prashanti vám garantuje, že koncept očisty již nebude nikdy stejný.
dozvíme se:
- jak se napojit na Bohyni a jejích 9 nocí
- tradicemi prověřené návody
- doporučené postupy a vhodné byliny
pomáhat nám bude:
- jednoduchá očistná strava a techniky
- návody, rady, povzbuzení
- vzájemná podpora společenství
- poradna na míru a konzultace
cena: 4500 Kč zahrnuje 3 plné dny
programu, překlad z angličtiny, výukové
materiály, ubytování ve vlastním spacáku
a vegetariánskou stravu.
přihlášky: katka.kailash@gmail.com více o místě konání na www.joga.cz/zdarec
<PRashanti 2014 in Himalayas.jpg>


více info na www.kailashvedicguild.com

Žádné komentáře:

Okomentovat

Počet zobrazení stránky